L’ AJPW ha annunciato la card di “Chiba Extra Dream 24“, evento che si terrà il 18 luglio a Chiba, Giappone. Ecco la card annunciata per lo show:

  • Jake Lee, Koji Iwamoto & Tajiri vs. Takao Omori, Yoshitatsu & Black Menso~re
  • Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi vs. Hikaru Sato & Dan Tamura
  • Zeus & Izanagi vs. Shotaro Ashino & Yusuke Kodama
  • Kento Miyahara & Francesco Akira vs. Hokuto Omori & Kuma Arashi
  • Hair vs. Hair Match: Yusuke Okada vs. Seigo Tachibana
  • AJPW World Tag Team Title Match: Suwama & Shuji Ishikawa (c) vs. Isami Kodaka & Yuko Miyamoto

Non dimenticatevi che potete seguirci nei nostri canali social, FacebookTwitterYoutube e Instagram.