La AJPW ha annunciato i wrestler che saranno in competizione per la vittoria del Champion Carnival 2020, evento che si terrà dal 6 aprile al 5 maggio. Prenderanno parte agli eventi Kento Miyahara, Yuma Aoyagi, Suwama, Shuji Ishikawa, Zeus, Jake Lee, Yoshitatsu, Naoya Nomura, Ryouji Sai, Kai, Ayato Yoshida, Hideyoshi Kamitani, Shigehiro Irie, Gianni Valletta, Joel Redman, Lucas Steel, Davey Boy Smith Jr e Takashi Sugiura.