Ecco i risultati di AJPW 7Th Oudou Tournament“, evento svoltosi il 18 settembre a Tokyo, Giappone:

  • Yusuke Okada, Hikaru Sato & Masayuki Mitomi def. Takao Omori, Black Menso~re & Hokuto Omori
  • Jun Akiyama & Francesco Akira def. Atsuki Aoyagi & Dan Tamura
  • Jake Lee, Naoya Nomura & Koji Iwamoto def. Zeus, Atsushi Maruyama & Ryouji Sai
  • 7Th Oudou Tournament Special Six Man Tag Match: Joe Doering, Dylan James & Yoshitatsu def. Suwama, Yuma Aoyagi & Sam Adonis
  • 7th Oudou Tournament Round 2: Shuji Ishikawa def. Taishi Takizawa 
  • 7th Oudou Tournament Round 2: Kento Miyahara def. Jiro “Ikemen” Kuroshio