Ecco i risultati di AJPW Champion Carnival 2018“, evento svoltosi il 22 aprile a Aichi, Giappone:

  • Michio Kageyama sconfigge Yusuke Okada
  • Atsushi Aoki & Hikaru Sato sconfiggono Takao Omori & Yohei Nakajima
  • Naoya Nomura, Yutaka Yoshie, Dylan James & Koji Iwamoto sconfiggono Jun Akiyama, Zeus, The Bodyguard & Atsushi Maruyama
  • Carnival A Block Match: Ryoji Sai sconfigge Shuji Ishikawa
  • Carnival B Block Match: Naomichi Marufuji sconfigge Kai
  • Carnival B Block Match: Yoshitatsu sconfigge Suwama
  • Carnival B Block Match: Joe Doering sconfigge Kento Miyahara