Ecco i risultati di AJPW Dream Power Series 2019“, evento svoltosi il 23 marzo a Iwaki, Giappone:

  • Danji Tamura def. Atsuki Aoyagi
  • Atsushi Maruyama def. Hokuto Omori
  • Jun Akiyama & Toshiki Iwaki def. Takao Omori & Black Menso~re
  • Jake Lee & Koji Iwamoto def. Atsushi Aoki & Yusuke Okada
  • Zeus & Naoya Nomura def. Dylan James & Akira Francesco
  • Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato def. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Yoshitatsu