Ecco i risultati di AJPW Dream Power Series 2020“, evento svoltosi il 23 marzo a Tokyo, Giappone:

  • Hokuto Omori & Tatsuya Hanami def. Dan Tamura & Rising Hayato
  • Shuji Ishikawa, Yusuke Okada & Hikaru Sato def. Black Menso~re, Francesco Akira & Tsugataka Sato
  • Yoshitatsu, Tajiri & Jinsei Shinzaki def. Jun Akiyama, Takao Omori & Osamu Nishimura
  • The Road to 2020 Champion Carnival: Zeus, Yuma Aoyagi & Kai def. Ryouji Sai, Ayato Yoshida & Gianni Valletta
  • AJPW World Jr. Heavyweight Title Match: Susumu Yokosuka (c) def. Izanagi
  • All Asia Tag Team Title Match: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto def. Jake Lee & Koji Iwamoto (c)
  • Triple Crown: Suwama def. Kento Miyahara (c)