Ecco i risultati di AJPW Excite Series 2020“, evento svoltosi il 23 febbraio a Osaka, Giappone:

  • Hikaru Sato, Francesco Akira & Shoichi Uchida def. Hokuto Omori, Masayuki Mitomi & Eisa8 
  • Takao Omori & Black Menso~re def. Jun Akiyama & Rising Hayato
  • Kyosuke Ikaho & Daimonji So def. Dan Tamura & JR Kratos 
  • GAORA TV Title Match: Yoshitatsu (c) def. Gaina 
  • Zeus, Izanagi & Lucas Steel def. Jake Lee, Koji Iwamoto & Fuminori Abe 
  • AJPW World Jr. Heavyweight Title Match: Susumu Yokosuka (c) def. Yusuke Okada
  • The Road to 2020 Champion Carnival – Triple Crown Skirmish – Special Six Man Tag Match: Kento Miyahara, Shuji Ishikawa & Ryouji Sai def. Suwama, Yuma Aoyagi & Shigehiro Irie