AJPW: I risultati di I risultati di “Summer Explosion Iwakuni City Tourism Ambassador Shimamune Kami Hakujaou’s Birthplace 10th Anniversary” dell’ 12/8

Ecco i risultati di AJPW “Summer Explosion Iwakuni City Tourism Ambassador Shimamune Kami Hakujaou’s Birthplace 10th Anniversary“, evento svoltosi il 12 agosto a Yamaguchi, Giappone:

  •  Atsushi Maruyama sconfigge Yusuke Okada
  • Atsushi Aoki sconfigge Rey Paloma
  • Ultimo Dragon, Heat & Shirohebi-oh sconfiggono Tajiri, Hikaru Sato & Yohei Nakajima
  • Koji Iwamoto & Yuma Aoyagi sconfiggono Massimo & Danny Jones
  • Shuji Ishikawa & Ryoji Sai sconfiggono Zeus & The Bodyguard
  • Kento Miyahara, Kai & Naoya Nomura sconfiggono Jun Akiyama, Suwama & Takao Omori
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com