Ecco i risultati di AJPW Lucha Fiesta Tour 2018“, evento svoltosi il 6 novembre a Osaka, Giappone:

  • Yuma Aoyagi defeats Black Menso-re
  • Sweeper (Jake Lee & Koji Iwamoto) defeat Takao Omori & Yusuke Okada
  • Billy Ken Kid & The Bodyguard defeat Atsushi Maruyama & Zeus
  • Tajiri & Ultimo Panda defeat Black Tiger & Super Crazy
  • Evolution (Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Suwama) defeat NEXTREAM (Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yoshitatsu)
  • Mr. Pachuca, Super Ciudadano & Ultimo Dragon defeat Dylan James, El Diamante & Sam Adonis