Ecco i risultati di AJPW New Year Wars 2019“, evento svoltosi il 12 gennaio a Miyagi, Giappone:

  • Atsushi Aoki & Yusuke Okada def. Hokuto Omori & Danji Tamura
  • Jun Akiyama, Black Menso~re & Atsushi Maruyama def. Takao Omori, Koji Iwamoto & Aisawa No. 1
  • GAORA TV Title Match: Tajiri (c) def. Tsuyoshi Kikuchi 
  • Jake Lee & Ryouji Sai def. Dylan James & Gianni Valletta
  • Zeus def. Yoshitatsu 
  • Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi def. Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato