Ecco i risultati di AJPW New Year Wars 2020“, evento svoltosi il 12 gennaio a Yamanashi, Giappone:

  • Hokuto Omori def. Dan Tamura 
  • Izanagi & Utamaro def. Black Menso~re & Naoshi Sano
  • Jun Akiyama & Zeus def. Takao Omori & Keiichi Sato
  • Rising Hayato 3 Match Trial Series 2nd: Shuji Ishikawa def. Rising Hayato
  • Jake Lee, Naoya Nomura & Koji Iwamoto def. Suwama, Yusuke Okada & Hikaru Sato 
  • Triple Crown Skirmish: Kento Miyahara, Yoshitatsu & Francesco Akira def. Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi & Danny Jones