Ecco i risultati di AJPW New Year Wars 2020“, evento svoltosi il 13 gennaio a Murayama, Giappone:

  • 3 Way Match: Koji Iwamoto def. Utamaro & Atsuki Aoyagi
  • Jun Akiyama & Zeus besiehen Takao Omori & Black Menso~re 
  • Rising Hayato 3 Match Trial Series 3rd: Ryouji Sai def. Rising Hayato
  • Suwama & Hikaru Sato def. Jake Lee & Dan Tamura 
  • Shigehiro Irie & Izanagi def. Shuji Ishikawa & Yusuke Okada
  • Kento Miyahara, Yoshitatsu & Hokuto Omori def. Yuma Aoyagi, Francesco Akira & Danny Jones