Ecco i risultati di AJPW New Year Wars 2020“, evento svoltosi il 19 gennaio a Kasukabe, Giappone:

  • Black Menso-re & Kosuke Sato defeat Koji Iwamoto & Rising Hayato
  • Akiyama, Mitsuya Nagai & Sushi defeat Dan Tamura, Masanobu Fuchi & Takao Omori 
  • Akira Francesco & Shuji Ishikawa defeat Hokuto Omori & Zeus (
  • Suwama & Yusuke Okada defeat Izanagi & Shigehiro Irie 
  • Hikaru Sato & Yuki Ishikawa defeat Fuminori Abe & Jake Lee 
  • Ayato Yoshida vs. Naoya Nomura finisce in pareggio per limite di tempo
  • Danny Jones & Yuma Aoyagi defeat Kento Miyahara & Yoshitatsu