Ecco i risultati di AJPW Raising An Army Memorial Series 2019“, evento svoltosi il 18 ottobre a Hamamatsu, Giappone:

  • Tajiri def. Takaya Shibayama
  • Shuji Ishikawa & Yusuke Okada def. Takao Omori & Black Menso~re
  • Hikaru Sato & Hideki “Shrek” Sekine def. Jun Akiyama & Hokuto Omori
  • Naoya Nomura & Atsuki Aoyagi def. Suwama & Dan Tamura
  • AJPW World Tag Team Title Prelude: Dylan James & Joel Redman def. Zeus & Atsushi Maruyama
  • Triple Crown Prelude: Jake Lee, Ryouji Sai & Koji Iwamoto def. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Yoshitatsu