Ecco i risultati di AJPW Raising An Army Memorial Series 2019“, evento svoltosi il 9 ottobre a Tokyo, Giappone:

  • Francesco Akira def. Dan Tamura
  • Jun Akiyama & Takao Omori Joint Birthday Special Six Man Tag Match: Jun Akiyama, Osamu Nishimura & Ultimo Dragon def. Takao Omori, Masanobu Fuchi & Black Menso~re
  • Dylan James & Joel Redman def. Zeus & Atsushi Maruyama 
  • GAORA TV Title Match: Yoshitatsu (c) def. Utamaro
  • Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi def. Naoya Nomura, Ryouji Sai & Hokuto Omori
  • Suwama Debut 15th Anniversary Special Six Man Tag Match: Suwama, Yusuke Okada & Shuji Kondo def. Shuji Ishikawa, Hikaru Sato & Akira Raijin 
  • All Asia Tag Team Title Match: Jake Lee & Koji Iwamoto (c) def. Tajiri & Kai