Ecco i risultati di AJPW Raising An Army Memorial Series 2020“, evento svoltosi il 17 ottobre a Osaka, Giappone:

  • Harutoki & Hokuto Omori defeat Tatsuya Matsubo & Yuto Kikuchi
  • Koji Iwamoto & Tajiri defeat Akira Francesco & Atsuki Aoyagi
  • Gaora TV Title Captain’s Fall Elimination Six Man Tag Team Match: Yoshitatsu (c), Chikara & Yusuke Okada defeat Black Menso-re, Katsumi Oribe & Takao Omori
  • Jake Lee defeats Ryuki Honda
  • Enfants Terribles (Kuma Arashi, Shotaro Ashino & Yusuke Kodama) defeat Evolution (Dan Tamura & Hikaru Sato) & Shuji Ishikawa
  • Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie) & The Bodyguard defeat Kento Miyahara, Rising Hayato & Yuma Aoyagi
  • Triple Crown Title Match: Suwama (c) defeats Zeus