Ecco i risultati di AJPW Real World Tag League 2019” evento svoltosi il 2 dicembre a Nagoya, Giappone:

  • Real World Tag League: Tajiri & Kai def. Daisuke Sekimoto & The Bodyguard
  • Koji Iwamoto, Kyosuke Ikaho & Daimonji So def. Yusuke Okada, Hikaru Sato & Dan Tamura 
  • Atsushi Maruyama & Kengo Takai def. Takao Omori & Black Menso~re
  • Parrow, Odinson & Utamaro def. Jake Lee, Naoya Nomura & Hokuto Omori 
  • Tajiri & Kai def. Daisuke Sekimoto & Akira Hyodo 
  • Zeus, Ryouji Sai & Paul Tracy def. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi 
  • Real World Tag League: Joe Doering & Jun Akiyama vs. Takashi Yoshida & Gianni Valletta finisce in Double Countout 
  • Real World Tag League: Yoshitatsu & Joel Redman def. Suwama & Shuji Ishikawa