Ecco i risultati di AJPW Real World Tag League 2019” evento svoltosi il 30 novembre a Osaka, Giappone:

  • Hokuto Omori def. Atsuki Aoyagi 
  • Atsushi Maruyama & Utamaro def. Takao Omori & Black Menso~re
  • Suwama, Shuji Ishikawa, Yusuke Okada & Hikaru Sato def. Jake Lee, Naoya Nomura, Koji Iwamoto & Dan Tamura
  • Real World Tag League Special Singles Match: Kai def. Joel Redman
  • Real World Tag League Special Six Man Tag Match: Joe Doering, Jun Akiyama & Tajiri def. Yoshitatsu, Parrow & Odinson
  • Real World Tag League: Takashi Yoshida & Gianni Valletta def. Kento Miyahara & Yuma Aoyagi
  • Real World Tag League: Zeus & Ryouji Sai vs. Daisuke Sekimoto & The Bodyguard finisce in pareggio per limite di tempo