Ecco i risultati di AJPW Real World Tag League 2020“, evento svoltosi il 18 novembre a Tokyo, Giappone:

  • Yusuke Kodama defeats Yusuke Okada
  • Black Menso-re, Ryuki Honda & Takao Omori defeat Akira Francesco, Atsuki Aoyagi & Rising Hayato
  • Hokuto Omori & Koji Doi defeat Dan Tamura & Hikaru Sato
  • Real World Tag League 2020 Match: Masato Tanaka & Tajiri defeat Ryouji Sai & Yoshitatsu
  • Real World Tag League 2020 Match: Jin (Jake Lee & Koji Iwamoto) defeat Purple Haze (Izanagi & Shigehiro Irie)
  • Real World Tag League 2020 Match: Enfants Terribles (Kuma Arashi & Shotaro Ashino) defeat Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama)
  • Real World Tag League 2020 Match: Abdullah Kobayashi & Daisuke Sekimoto defeat Kento Miyahara & Yuma Aoyagi

Non dimenticatevi che potete seguirci nei nostri canali social, FacebookTwitterYoutube e  Instagram.