Ecco i risultati di AJPW Real World Tag League 2020“, evento svoltosi il 21 novembre a Nagaoka, Giappone:

  • Hokuto Omori def. Hiroyuki Suzuki 
  • Yusuke Kodama & Big The Ryokan def. Yusuke Okada & Shigeno Shima
  • Takao Omori, Black Menso~re & Carbell Ito def. Tajiri, Akira Francesco & Rising Hayato
  • Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi def. Hikaru Sato, Dan Tamura & Ryuki Honda 
  • Real World Tag League 2020 Match: Suwama & Shuji Ishikawa def. Izanagi & Shigehiro Irie
  • Real World Tag League 2020 Match: Daisuke Sekimoto & Abdullah Kobayashi def. Shotaro Ashino & Kuma Arashi 
  • Real World Tag League 2020 Match: Jake Lee & Koji Iwamoto def. Yoshitatsu & Ryouji Sai

Non dimenticatevi che potete seguirci nei nostri canali social, FacebookTwitterYoutube e Instagram.