Ecco i risultati di AJPW Royal Road Tournament 2018“, evento svoltosi il 15 settembre a Niigata, Giappone:

  • Naoya Nomura defeats Keiichi Sato
  • Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Kanjyouro Matsuyama defeat Atsushi Maruyama, Black Menso-re, Black Tiger
  • Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) defeat Gianni Valletta & Zeus
  • Royal Road 2018 First Round Match: Ryouji Sai defeats Yuma Aoyagi
  • Sweeper (Dylan James, Jake Lee & Koji Iwamoto) defeat Joe Doering, Jun Akiyama & Takao Omori
  • Royal Road 2018 First Round Match: Kento Miyahara defeats Yoshitatsu