Ecco i risultati di AJPW Summer Action Series 2019“, evento svoltosi il 17 luglio a Tokyo, Giappone:

  • GAORA TV Title #1 Contendership Battle Royal: Toru def. Tiger Kihara, Taro Yamada, Tako Nyuto, Chango, Amigo Suzuki, Agu, Junichi Hanawa, Psycho, Tetsuya Izuchi, Takahiro Tababa, Big Bear & Survival Tobita
  • Takuho Kato & Akira Hyodo def. Atsuki Aoyagi & Dan Tamura
  • Jun Akiyama, Osamu Nishimura, Ultimo Dragon & Joel Redman def. Takao Omori, Masanobu Fuchi, Kotaro Suzuki & Mushuku no “Akatora”
  • Suwama, Shuji Ishikawa, Hokuto Omori & Akira Francesco def. Jake Lee, Naoya Nomura, Koji Iwamoto & Keiichi Sato
  • Jr. Tag Battle of Glory: Atsushi Maruyama & Black Menso~re def. Kagetora & Yosuke Santa Maria 
  • Corona Premier Intercontinental Title Match: Yoshitatsu (c) def. Hideki “Shrek” Sekine
  • Jr. Tag Battle of Glory:  Tsutomu Oosugi & Banana Senga def. Yusuke Okada & Hikaru Sato
  • Triple Crown Prelude: Kento Miyahara & Yuma Aoyagi def. Zeus & Dylan James