Ecco i risultati di AJPW Summer Explosion 2019“, evento svoltosi il 24 agosto a Bihiro, Giappone:

  • Hokuto Omori def. Atsuki Aoyagi 
  • Francesco Akira def. Dan Tamura 
  • Takao Omori & Black Menso~re def. Jun Akiyama & Atsushi Maruyama
  • Suwama & Shuji Ishikawa def. Dylan James & Joel Redman
  • Zeus, Naoya Nomura & Ryouji Sai def. Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & Yoshitatsu
  • All Asia Tag Team Title Match: Jake Lee & Koji Iwamoto (c) def. Yusuke Okada & Hikaru Sato