AJPW: I risultati di “Super Power Series 2018” del 21/5

Ecco i risultati di AJPW Champion Carnival 2018“, evento svoltosi il 21 maggio a Fukushima, Giappone:

  • Atsushi Maruyama sconfigge Rionne Fujiwara
  • Hikaru Sato sconfigge Keiichi Sato
  • Jun Akiyama, Takao Omori & Yohei Nakajima sconfiggono Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
  • Koji Iwamoto sconfigge Black Tiger VII
  • Ryoji Sai, Dylan James & Kotaro Suzuki sconfiggono Tajiri, Kai & Mushuku no ‘Sekiko’
  • Zeus, Joe Doering & The Bodyguard sconfiggono Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com