Ecco i risultati di AJPW Super Power Series 2019“, evento svoltosi il 20 maggio a Tokyo, Giappone:

  • Hokuto Omori defeats Dan Tamura
  • Jun Akiyama, Kotaro Suzui & Osamu Nishimura defeat Black Menso-re, Masanobu Fuchi & Takao Omori
  • Jake Lee, Naoya Nomura & Tajiri defeat Yoshitatsu, Yuma Aoyagi & Yutaka Yoshie
  • Dylan James, Gianni Valletta & Nobe Bryant defeat Evolution (Hikaru Sato, Suwama & Yusuke Okada)
  • All Asia Tag Team Title Match: Kazumi Kikuta & Ryuichi Kawakami (c) defeat Atsushi Maruyama & Zeus
  • AJPW World Junior Heavyweight Title Match: Atsushi Aoki defeats Koji Iwamoto (c)
  • Triple Crown Title Match: Kento Miyahara (c) defeats Shuji Ishikawa