Ecco i risultati di AJPW Super Power Series 2019“, evento svoltosi il 26 maggio a Okazaki, Giappone:

  • Hokuto Omori def. Dan Tamura
  • Takao Omori & Black Menso~re def. Jun Akiyama & Atsuki Aoyagi
  • Naoya Nomura & Dylan James def. Zeus & Atsushi Maruyama
  • AJPW World Tag Team Title Match: Joe Doering & Nobe Bryant (c) def. Shuji Ishikawa & Yusuke Okada
  • GAORA TV Title Match: Shiro Koshinaka & Yoshitatsu (c) def. Tajiri & Gianni Valletta
  • Jake Lee, Ryouji Sai & Koji Iwamoto def. Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato