Ecco i risultati di AJPW “2017 World’s Strongest Tag League”, evento svoltosi il 4 dicembre a Fukuoka, Giappone:

  • Masanobu Fuchi & Hikaru Sato sconfiggono Yohei Nakajima & Atsushi Maruyama
  • Naoya Nomura, Yuma Aoyagi & Yusuke Okada sconfiggono Ultimo Dragon, King & Koji Shimizumi
  •  Joe Doering, Taiyo Kea & Koji Iwamoto scofiggono Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
  • 2017 World’s Strongest Tag League Match: Ryoji Sai & Masakado sconfiggono Manabu Soya & Black Tiger VII
  • 2017 World’s Strongest Tag League Match: Zeus & The Bodyguard sconfiggono Tajiri & Kai
  • 2017 World’s Strongest Tag League Match: Kento Miyahara & Yoshitatsu sconfiggono sconfiggono Jun Akiyama & Takao Omori