Ecco i risultati di AJPW “New Year Wars 2018”, evento svoltosi il 2 gennaio a Tokyo, Giappone:

  • Keiichi Sato sconfigge Yusuke Okada
  • Masanobu Fuchi, Dick Togo & Atsushi Maruyama sconfiggono Osamu Nishimura, Ultimo Dragon & Yohei Nakajima
  • Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi sconfiggono Ryoji Sai, The Bodyguard, Kai & Hikaru Sato
  • New Year Battle Royal: Kai esce come vincitore
  • Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki sconfiggono Jun Akiyama, Takao Omori & Koji Iwamoto