Ecco i risultati di AJPWSummer Explosion Tour Start“, evento svoltosi il 6 agosto a Hyogo, Giappone:

  • Hikaru Sato sconfigge Rey Paloma
  • Minoru Tanaka sconfigge Yusuke Okada
  • Tajiri & Billyken Kid sconfiggono Ultimo Dragon & Yohei Nakajima
  • Jun Akiyama & Takao Omori sconfiggono Massimo & Danny Jones
  • Suwama & Atsushi Aoki sconfiggono Koji Iwamoto & Yuma Aoyagi
  • Kento Miyahara, Kai & Noaya Nomura sconfiggono Shuji Ishikawa , Zeus & The Bodyguard