Risultati NOAH Navigation with breeze

Kaito Kiyomiya batte Seiya Morohashi Daisuke Harada,Tadasuke sconfiggono Atsushi Kotoge,Yoshinari Ogawa Cody Hall sconfigge Hitoshi Kumano Akitoshi Saito , Hajime

Leggi il seguito

Risultati della quarta giornata del Best of Super Juniors

Volador Jr., Tomoyuki Oka, Shota Umino sconfiggono ACH, Katsuya Kitamura, Tetsuhiro Yagi El Desperado , Yoshinobu Kanemaru sconfiggono Tiger Mask

Leggi il seguito