Ecco i risultati di Dragon Gate Open The New Year Gate 2020“, eventi svoltosi il 19 gennaio a Hamamatsu, Giappone: 

  • Kota Minoura vs. Taketo Kamei finisce in pareggio per limite di tempo
  • Team Dragon Gate (Dragon Dia & Jason Lee) defeat Dragon Kid & Martin Kirby 
  • Yosuke Santa Maria defeats Kento Kobune & Yasushi Kanda
  • Team Toryumon (Kagetora, Masato Yoshino & Ryo Saito) defeat R.E.D. (Eita, H.Y.O & Kaito Ishida)
  • Team Toryumon (Naruki Doi & Susumu Yokosuka) defeat Team Dragon Gate (Kzy & Yuki Yoshioka)
  • Team Dragon Gate (Ben-K, Keisuke Okuda & Yamato) defeat R.E.D. (Big R Shimizu, BxB Hulk & Takashi Yoshida)