Ecco i risultati di Dragon Gate Raimbow Gate 2019“, evento svoltosi il 15 giugno a Okayama, Giappone:

  • Yosuke Santa Maria & Draztick Boy def. Hyo Watanabe & Kota 
  • Jason Lee & Kaito Ishida def. Keisuke Okuda & Jimmy 
  • Kzy, Susumu Yokosuka & “brother” Yasshi def. Syachihoko Boy, Naruki Doi & Dragon Kid
  • Ben-K & Shun Skywalker def. Big R Shimizu & Takashi Yoshida
  • Yamato, Kagetora & Flamita def. PAC, Eita & Yasushi Kanda