DRAGON GATE: I risultati di “Rainbow Gate” dell’ 23-24/6

Ecco i risultati di Dragon Gate Rainbow Gate““, eventi svoltosi il 23-24 giugno in Giappone:

Dragon Gate “Rainbow Gate 23.6.18 Mie, Giappone:

  • Kzy, Susumu Yokosuka & Genki Horiguchisconfiggono Oji Shiba, Yosuke Santa Maria & Flamita
  • Jason Lee & Luchador Bandido sconfiggonio Yamato & U-T
  • Dragon Kid & Kaito Ishida sconfiggono Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker
  • Don Fuji & Ryo Saito sconfiggono BxB Hulk & Kagetora
  • Masato Yoshino, Naruki Doi & Big R Shimizu sconfiggono Shingo Takagi, Eita & Takashi Yoshida

Dragon Gate “Rainbow Gate 24.6.18 Osaka, Giappone:

  • Masaaki Mochizuki, Ryo Saito, Kagetora & Shun Skywalker sconfiggono Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & Punch Tominaga
  • Naruki Doi & Big R Shimizu sconfiggono Shoichi Uchida & Hiroki Moriya
  • Masato Yoshino & Jason Lee sconfiggono Yamato & Yosuke Santa Maria
  • BxB Hulk & Flamita sconfiggono Don Fuji & Luchador Bandido
  • Gamma, Dragon Kid & Kaito Ishida sconfiggono Shingo Takagi, Eita & Takashi Yoshida
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com