Ecco i risultati di Dragon Gate The Gate of Adventure 2019“, evento svoltosi il 10 agosto a Nara, Giappone:

  • Don Fujii, Gamma & Ryo Saito defeat Mochizuki Dojo (Keisuke Okuda & Masaaki Mochizuki) & Jimmy 
  • Diamante & Kazma Sakamoto defeat Kai & Martin Kirby
  • Kzy defeats Yosuke Santa Maria 
  • MaxiMuM (Jason Lee & Masato Yoshino) & Ultimo Dragon defeat Natural Vibes (Genki Horiguchi, Punch Tominaga & Susumu Yokosuka)
  • Ben-K & Shun Skywalker defeat Tribe Vanguard (Kagetora & Yamato)
  • MaxiMuM (Dragon Kid, Kaito Ishida & Naruki Doi) defeat R.E.D. (Big R Shimizu, Eita & Takashi Yoshida)