Ecco i risultati di Dragon Gate Truth Gate 2020“, eventi svoltosi il 24 febbraio a Kobe, Giappone:

  • Ho Ho Lun vs. Mondai Ryu finisce in pareggio per limite di tempo
  • Toryumon vs. Dragon Gate: Ben-K & Strong Machine J def. Dragon Kid & Ryo Saito 
  • Kzy def. Kento Kobune 
  • Yosuke Santa Maria & Keisuke Okuda def. Jason Lee & Yuki Yoshioka
  • Takashi Yoshida, Kaito Ishida & H.Y.O def. Genki Horiguchi, Yasshi & Martin Kirby 
  • Masato Yoshino & Susumu Yokosuka def. Naruki Doi & Yasushi Kanda 
  • Dragon Gate vs. R.E.D: Yamato, Kai & Dragon Dia def. Eita, Big R Shimizu & Diamante