La NJPW ha annunciato un nuovo torneo, denominato “Korakeun Tournament“, che determinerà i nuovi Never Six Man Tag Team Champions. Si terrà dal 6 al 9 agosto durante gli eventi del Summer Struggle Tour. Prenderanno parte al torneo:

 • Chaos (Kazuchika Okada, Sho & Toru Yano)
 • Bullet Club (Yujiro Takahashi, Jado & Gedo)
 • Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Sanada & Bushi)
 • Suzuki-Gun (Minoru Suzuki, El Desperado & Douki)
 • Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & Master Wato
 • Suzuki-Gun (Zack Sabre Junior, Taichi & Yoshinobu Kanemaru) 
 • Togi Makabe, Tomoaki Honma & Ryusuke Taguchi
 • Chaos (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Yoshi-Hashi)

E’ stato annunciato anche il calendario per il primo turno del torneo:

 • Chaos (Kazuchika Okada, Sho & Toru Yano) vs Bullet Club (Yujiro Takahashi, Jado & Gedo)
 • Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Sanada & Bushi) vs Suzuki-Gun (Minoru Suzuki, El Desperado & Douki)
 • Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & Master Wato vs Suzuki-Gun (Zack Sabre Junior, Taichi & Yoshinobu Kanemaru) 
 • Togi Makabe, Tomoaki Honma & Ryusuke Taguchi vs Chaos (Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Yoshi-Hashi)

Non dimenticatevi che potete seguirci nei nostri canali social, FacebookTwitterYoutube e Instagram.