NJPW: Card di Kizuna Road 2018

Di seguito le card di Kizuna Road 2018, tour della NJPW che inizierà il 15 giugno e finirà il 24 giugno

  • Domenica, 17 giugno, Korakuen Hall, Tokio

1. Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

2. Yuji Nagata e Manabu Nakanishi vs. Shota Umino e Tomoyuki Oka

3. Hiroyoshi Tenzan e Ren Narita vs. Bullet Club (Taiji Ishimori e Yujiro Takahashi)

4. Taguchi Japan (Ryusuke Taguchi, KUSHIDA, Togi Makabe, Jeff Cobb e Toa Henare) vs. CHAOS (Toru Yano, YOSHI-HASHI, Rocky Romero, SHO, YOH)

5. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, EVIL, SANADA e BUSHI) vs. Suzuki-gun (Taichi, Takashi Iizuka, TAKA Michinoku, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru)

6. Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson e David Finlay vs. CHAOS (Kazuchika Okada, Jay White e Tomohiro Ishii)

7. NEVER Championship: Michael Elgin (c) vs. Hirooki Goto

 

  • Lunedì, 18 giugno, Korakuen Hall, en Tokio

1. Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

2. Shota Umino e Ren Narita vs. Bullet Club (Taiji Ishimori e Yujiro Takahashi)

3. Yuji Nagata e Manabu Nakanishi vs. Hiroyoshi Tenzan e Tomoyuki Oka

4. Taguchi Japan (Ryusuke Taguchi, David Finlay, Togi Makabe e Toa Henare) vs. CHAOS (Toru Yano, YOSHI-HASHI, SHO, YOH)

5. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito,  EVIL, SANADA e BUSHI) vs. Suzuki-gun (Taichi, Takashi Iizuka, TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanemaru)

6. Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, KUSHIDA, Jeff Cobb e Michael Elgin vs. CHAOS (Kazuchika Okada, Jay White y Tomohiro Ishii, Hirooki Goto e Gedo)

7. IWGP Junior Championship: Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

 

  • Martedì 19 giugno. Korakuen Hall, en Tokio

1. KUSHIDA e Ren Narita vs. Bullet Club (Taiji Ishimori e Yujiro Takahashi)

2. Jushin “Thunder” Liger, Togi Makabe e Tiger Mask IV vs. Toa Henare, Tomoyuki Oka e Shota Umino

3. Roppongi 3K (Rocky Romero, SHO y YOH) vs. Suzuki-gun (TAKA Michinoku, El Desperado e Yoshinobu Kanemaru)

4. CHAOS (Toru Yano e Tomohiro Ishii) vs. Suzuki-gun (Taichi e Takashi Iizuka)

5. Michael Elgin, Jeff Cobb, Juice Robinson e David Finlay vs. CHAOS (Kazuchika Okada, Hirooki Goto, Jay White e YOSHI-HASHI)

6. Ritiro di Super Strong Machine: Super Strong Gundan (Super Strong Machine 69, Super Strong Machine Don, Super Strong Machine Ace, Super Strong Machine Buffalo, Super Strong Machine Justice) (con Super Strong Machine) vs. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, EVIL, SANADA e BUSHI)

 

  • Sabato, 23 giugno. Yamagata Big Wing, Yamagata

1. Shota Umino vs. Yota Tsuji

2. KUSHIDA e Ren Narita vs. Bullet Club (Taiji Ishimori e Yujiro Takahashi)

3. Hiroyoshi Tenzan e Tomoyuki Oka vs. Yuji Nagata e Manabu Nakanishi

4. Roppongi 3K (Rocky Romero, SHO e YOH) vs. Suzuki-gun (TAKA Michinoku, El Desperado e Yoshinobu Kanemaru)

5. CHAOS (YOSHI-HASHI e Tomohiro Ishii) vs. Suzuki-gun (Taichi e Takashi Iizuka)

6. Michael Elgin, Jeff Cobb, Juice Robinson e David Finlay vs. CHAOS (Toru Yano, Hirooki Goto, Jay White e Gedo)

7. Taguchi Japan (Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Togi Makabe e Toa Henare) vs.  Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, EVIL, SANADA e BUSHI)

Enrico Maria Gorreri

EMG...semplicemente EMG

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com