NJPW: Card di Lion’s Gate Project 13

Di seguito la card di NJPW – Lion’s Gate Project 13 – evento che si terrà mercoledì, 13 giugno, presso lo Shinjiku FACE di Tokyo:

  • Yota Tsuji vs. Yuya Uemura
  • Ren Narita vs. Shunsuke Sayama
  • Hiroyoshi Tenzan e Dinosaur Takuma vs. Manabu Nakanishi e Toa Henare
  • Yuji Nagata vs. Tomoyuki Oka
  • Shota Umino vs. Ayato Yoshida

Enrico Maria Gorreri

EMG...semplicemente EMG

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com