Ecco i risultati di NJPW “Blue Justice IX“, evento svoltosi l’8 settembre a Togane, Giappone:

  • 12th Young Lion Cup: Yota Tsuji def. Yuya Uemura
  • 12th Young Lion Cup: Shota Umino def. Ren Narita
  • Tomohiro Ishii, Togi Makabe, Yoshi-Hashi & Tomoaki Honma def. Clark Connors, Karl Fredericks, Alex Coughlin & Michael Richards (11:15) nach einem Butterfly Lock von YOSHI-HASHI gegen Richards.
  • Chase Owens, Taiji Ishimori & El Phantasmo def. Will Ospreay, Robbie Eagles & Toa Henare 
  • Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru & Douki def. Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi, Sho & Yoh
  • Sanada, Shingo Takagi & Bushi def. Kazuchika Okada, Hirooki Goto & Rocky Romero
  • Tetsuya Naito & Evil def. Jay White & Gedo
  • Yuji Nagata Wrestling Life 35th Anniversary Match: Yuji Nagata, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi & Jushin Thunder Liger def. Bad Luck Fale, Tama Tonga, Tanga Loa, Yujiro Takahashi & Jado