Ecco i risultati di NJPW FantasticaMania 2020“, evento svoltosi il 12 gennaio a Kyoto, Giappone:

  • Audaz & Yuya Uemura def. Yoshinobu Kanemaru & Douki
  • Luciferno & Namajague def. Fuego & Ryusuke Taguchi 
  • Negro Casas, Okumura & Tiger def. Soberano Jr, Stuka Jr. & Guerrero Maya Jr. 
  • Sanson, Cuatrero & Forastero def. Angel de Oro, Niebla Roja & Titan 
  • Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi & Bushi def. Hiroshi Tanahashi, Dulce Gardenia & Yota Tsuji
  • Ultimo Guerrero, Euforia & Barbaro Cavernario def. Satoshi Kojima, Caristico & Flyer