NJPW: Risultati della World Tag League 2017 – Day 10 (30.12)

Di seguito i risultati della NJPW World Tag League Day 10, evento tenutosi giovedì 10 novembre presso la Korakuen Hall di Tokio:

  • Yuji Nagata e Manabu Nakanishi def. Shota Umino e Ren Narita.
  • Bullet Club (Bad Luck Fale, Chase Owens, Hangman Page, Yujiro Takahashi e Leo Tonga) def. TenKoji (Satoshi Kojima e Hiroyoshi Tenzan) con Juice Robinson, Sami Callihan e Tomoyuki Oka.
  • CHAOS (Hirooki Goto e YOSHI-HASHI) def. Suzuki-gun (Minoru Suzuki e El Desperado).
  • Los Ingobernables de Japón (EVIL e SANADA) def. Hiroshi Tanahashi e Hirai Kawato.
  • CHAOS (Kazuchika Okada, Will Ospreay e Gedo) def. Los Ingobernables de Japón (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi e BUSHI).
  • World Tag League 2017 – Block B: Guerrillas of Destiny (Tama Tonga e Tanga Loa) def. David Finlay e Katsuya Kitamura.
  • World Tag League 2017 – Block B: CHAOS (Tomohiro Ishii e Toru Yano) def. Togi Makabe e Henare.
  • World Tag League 2017 – Block B: Best Friends (Barreta e Chuckie T) def. Michael Elgin e Jeff Cobb.
  • World Tag League 2017 – Block B: War Machine (Raymond Rowe e Hanson) def. Killer Elite Squad (Lance Archer e Davey Boy Smith Jr.).

Enrico Maria Gorreri

EMG...semplicemente EMG

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com