Ecco i risultati di NJPW “Lion’s Gate Project 4”, evento svoltosi il 13/4 a Tokyo, Giappone:

  • Taka Michinoku sconfigge Shota Umino 
  • El Desperado sconfigge Hirai Kawato 
  • Jado & Gedo sconfiggono Yuma Aoyagi & Koji Iwamoto
  • Yoshi-Hashi sconfigge Toru Sugiura
  • Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan sconfiggono Dinosaur Takuma & Ayato Yoshida
  • Yuji Nagata & Tomoyuki Oka sconfiggono Manabu Nakanishi & Katsuya Kitamura