Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “12th annual Global Junior Heavyweight Tag League War“, evento svoltosi il 28 luglio ad Aichi, Giappone:

  • Yoshinari Ogawa sconfigge Junta Miyawaki & Seiya Morohashi
  • Maybach Taniguchi, Mitsuya Nagai, Kazma Sakamoto & Cody Hall sconfiggono Masao Inoue, Chang Jian Feng, Lin Dong Xuan & Yilin Sun
  • Junior Tag League Match: Ricky Marvin & El Hijo del Pantera sconfiggono Daisuke Harada & Tadasuke
  • Junior Tag League Match: Hayata & Yo-Hey sconfiggono Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
  • Takashi Sugiura, Muhammad Yone, Quiet Storm & Masato Tanaka sconfiggono Go Shiozaki, Atsushi Kotoge, Kenoh & Kaito Kiyomiya
  • Junior Tag League Match: Ikuto Hidaka & Takuya Sugawara sconfiggono Hi69 & Minoru Tanaka
  • GHC Tag Championship Match: Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito sconfiggono Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya (c)