Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah Global Jr. League 2020“, evento svoltosi il 13 gennaio a Tokyo, Giappone:

  • Akitoshi Saito & Masao Inoue defeat 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm)
  • Ratel’s (Tadasuke & Yo-Hey) defeat Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi 
  • Daisuke Harada & Shuhei Taniguchi defeat El Hijo del Dr. Wagner Jr. & Hajime Ohara
  • Kongoh (Kenou & Yoshiki Inamura) defeat Hideki Suzuki & Kinya Okada 
  • Chris Ridgeway & Doug Williams defeat Minoru Tanaka & Naomichi Marufuji 
  • Michael Elgin defeats Katsuhiko Nakajima 
  • GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Match: Stinger (Atsushi Kotoge & Kotaro Suzuki) (c) defeat Kongoh (Hao & Nio)
  • GHC Junior Heavyweight Title Match: Yoshinari Ogawa defeats Hayata (c)
  • GHC National Title Match: Takashi Sugiura (c) defeats Masa Kitamiya 
  • GHC Heavyweight Title Match: Go Shiozaki defeats Kaito Kiyomiya (c)