Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Global Jr Tag League 2019“, evento svoltosi il 9 giugno a Tokyo, Giappone:

  • 50 Funky Powers (Mohammed Yone & Quiet Storm) & Rocky Kawamura defeat Akitoshi Saito, Masao Inoue & Mitsuya Nagai
  • Global Jr. Tag League: Junta Miyawaki & Seiya Morohashi  defeat Hajime Ohara & Nosawa Rongai
  • Atsushi Kotoge, Kenou, Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura defeat Chris Ridgeway, Hitoshi Kumano, Katsuhiko Nakajima& Shuhei Taniguchi 
  • Global Jr. Tag League: Ratel’s (Hayata & Yo-Hey) defeat Hi69 & Minoru Tanaka
  • Global Jr. Tag League: Kotaro Suzuki & Yoshinari Ogawa defeat Ratel’s (Daisuke Harada & Tadasuke)
  • Go Shiozaki defeats Naomichi Marufuji
  • GHC Heavyweight Title Match: Kaito Kiyomiya (c) defeats Takashi Sugiura