NOAH: I risultati di “Global Tag League 2018” del 21/3

Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Global Tag League 2018“, evento svoltosi il 21 marzo a Tokushima, Giappone:

  • Hi69 sconfigge Junta Miyawaki
  • Daisuke Harada, Tadasuke, Hayata & Yo-Hey sconfiggono Yoshinari Ogawa, Minoru Tanaka, Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
  • Katsuhiko Nakajima & Gaina sconfiggono Takashi Sugiura & Jay Bradley
  •  3WAY Match: Maybach Taniguchi sconfigge Mitsuya Nagai & Go Shiozaki
  • GTL Match: Muhammad Yone & Quiet Storm sconfiggono Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • GTL Match: Cody Hall & Kazma Sakamoto sconfiggono Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
  • Kenoh 10th Anniversary Match: Kenoh sconfigge Masa Kitamiya
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com