Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “N-1 Victory 2019“, evento svoltosi il 9 settembre a Tokyo, Giappone:

  • Mohammed Yone & Quiet Storm def. Hitoshi Kumano & Sonic
  • Masa Kitamiya & Yoshiki Inamura def. Akitoshi Saito & Masao Inoue
  • Hayata, Daisuke Harada, Tadasuke & Yo-Hey def. Yoshinari Ogawa, Kotaro Suzuki, Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway
  • N-1 Victory 2019 Block A: Alex Hammerstone def. Naomichi Marufuji
  • Kazma Sakamoto, Hajime Ohara, Nosawa Rongai, Kinya Okada & El Hijo de Dr. Wagner Jr. def. Kaito Kiyomiya, Minoru Tanaka, Hi69, Junta Miyawaki & Seiya Morohashi
  • N-1 Victory 2019 Block B: Kenou def. Katsuhiko Nakajima
  • N-1 Victory 2019 Block B: Shuhei Taniguchi def. Msaaki Mochizuki 
  • N-1 Victory 2019 Block A: Takashi Sugiura def. Go Shiozaki