Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “N-1 Victory 2019“, evento svoltosi l’8 settembre a Fukushima, Giappone:

  • Seiya Morohashi besiegt Kinya Okada
  • Hajime Ohara & El Hijo de Dr. Wagner Jr. def. Hi69 & Sonico
  • Naomichi Marufuji, Mohammed Yone, Quiet Storm def. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Junta Miyawaki
  • Daisuke Harada, Hayata, Tadasuke & Yo-Hey def. Yoshinari Ogawa, Kotaro Suzuki, Atsushi Kotoge & Chris Ridgeway
  • Kenoh & Yoshiki Inamura def. Takashi Sugiura & Kazma Sakamoto
  • Kaito Kiyomiya, Shuhei Taniguchi & Minoru Tanaka def. Katsuhiko Nakajima, Go Shiozaki & Hitoshi Kumano 
  • N-1 Victory Block A: Masa Kitamiya def. Alex Hammerstone