Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Breeze 2018“, evento svoltosi l’11 maggio a Nagasaki, Giappone:

  • Cody Hall sconfigge Junta Miyawaki
  • Hayata & Yo-Hey sconfiggono Hajime Ohawa & Masao Inoue
  • Daisuke Harada sconfigge Hi69 & Yoshinari Ogawa
  • Kaito Kiyomiya sconfigge Hitoshi Kumano
  • Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya sconfiggono Go Shiozaki & Akitoshi Saito
  • Takashi Sugiura & Kenoh sconfiggono Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
  • Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge & Minoru Tanaka sconfiggono Muhammad Yone, Quiet Storm & Tadasuke