Ecco i risultati di Pro Wrestling Noah “Navig. with Breeze 2018“, evento svoltosi il 2 giugno a Kasumigaura, Giappone:

  • Quest Storm sconfigge Junta Miyawaki
  • Hayata & Yo-Hey sconfiggono Hi69 & Yoshinari Ogawa
  • Muhammad Yone sconfigge Cody Hall & Masao Inoue
  • Hajime Ohara & Hitoshi Kumano sconfiggono Daisuke Harada & Tadasuke
  • Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya sconfiggono Kenoh & Atsushi Kotoge
  • Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Maybach Taniguchi sconfiggono Takashi Sugiura, Naomichi Marufuji & Akitoshi Saito